Bao bì Đồ Uống

Liên hệ

Dạng cuộn, túi

Nguyên vật liệu ngoại nhập, nhà cung cấp uy tín, đạt chất lượng. Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015HACCP – GMP, BRC issue 6.