Bao bì Dược Phẩm

Liên hệ

Dạng cuộn, túi

Sản phẩm được thiết kế, sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước và Quốc Tế WHO – GMP. An toàn cho người tiêu dùng. Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6.