Bao bì Hàng Tiêu Dùng

Liên hệ

Dạng cuộn, túi

Sử dụng nguyên vật liệu nhập ngoại, nhà cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng. Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6.