Bao bì Thực Phẩm Đông Lạnh

Liên hệ

Dạng cuộn, túi

Sản phẩm bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6. Sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh.