Bao bì Thực Phẩm

Liên hệ

Dạng cuộn, túi

Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính giữa các màng tốt. Sản phẩm được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6.