Bao bì giấy

Liên hệ

  • Sản phẩm được thiết kế, sản xuất trong điều kiện môi trường đạt tiêu chuẩn TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6. 
  • An toàn cho người tiêu dùng.