Màng co PE lốc chai/lon nước

Liên hệ

Dạng cuộn

  • Nguyên vật liệu ngoại nhập, nhà cung cấp uy tín, đạt chất lượng.
  • Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015HACCP – GMP, BRC issue 6.