Bao bì Hóa Mỹ Phẩm

Liên hệ

Dạng cuộn, túi

  • Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính giữa các màng tốt.
  • Bao bì được sản xuất trong môi trường đạt TCVN: ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 và HACCP – GMP, BRC issue 6.