thong tin tren bao bi banh keo 1

Những thông tin quan trọng cần có trên bao bì bánh kẹo

Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt của ngành công nghiệp thực phẩm, bao bì sản phẩm không chỉ đóng vai trò bảo vệ và bảo quản sản phẩm mà còn là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Đặc biệt đối với bánh kẹo, nơi mà màu sắc và thiết kế thu hút ánh nhìn, thông tin trên bao bì cũng phải thực hiện nhiệm vụ không kém phần quan trọng: truyền đạt đến người tiêu dùng. Từ thành phần dinh dưỡng, nguồn gốc xuất xứ, đến hướng dẫn sử dụng và bảo quản, mỗi chi tiết đều có sức ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Hãy cùng khám phá những thông tin quan trọng cần có trên bao bì bánh kẹo, những yếu tố không chỉ tuân thủ quy định pháp luật mà còn tối ưu hóa sự hài lòng và trải nghiệm của người tiêu dùng.

thong tin tren bao bi banh keo 2

Quy định những thông tin bắt buộc trên bao bì bánh kẹo

Theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thì Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa. Dưới đây là một số quy định trong nội dung ghi nhãn bao bì sản phẩm:

 • Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau
 • Tên hàng hóa
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
 • Xuất xứ hàng hóa
 • Định lượng hàng hóa
 • Ngày sản xuất, hạn sử dụng
 • Thành phần, thành phần định lượng
 • Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo
 1. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm, hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định
 2. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn, thì phải ghi những nội dung quy định phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó. Hoặc được ghi trong tài liệu đi kèm và đồng thời, trên nhãn phải thể hiện nơi được ghi.

Tên hàng hóa

Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.

Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt. 

Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó.

Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất. Và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó, và phải ghi tên hoặc tên và địa chỉ, và các nội dung khác của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi lắp ráp, đóng gói, đóng chai khi được các tổ chức, cá nhân này cho phép.

thong tin tren bao bi banh keo 3

Định lượng hàng hóa

Hàng hóa định lượng bằng đại lượng đo lường thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường. Hàng hóa định lượng bằng số đếm thì phải ghi định lượng theo số đếm tự nhiên.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng

Ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.

Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số. Được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng.

Trường hợp quy định ghi tháng sản xuất thì ghi theo thứ tự tháng, năm của năm dương lịch.

Trường hợp quy định ghi năm sản xuất thì ghi bốn chữ số chỉ năm của năm dương lịch.

“Ngày sản xuất”, “hạn sử dụng” hoặc “hạn dùng” ghi trên nhãn được ghi đầy đủ. Hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa là: “NSX”, “HSD” hoặc “HD”.

Xuất xứ hàng hóa

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình. Nhưng phải bảo đảm trung thực, chính xác. Tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các Hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

Thành phần, thành phần định lượng

Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hóa và tồn tại trong thành phẩm. Kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi.

Trường hợp tên của thành phần được ghi trên nhãn hàng hóa để gây sự chú ý đối với hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP

Ghi thành phần định lượng là ghi thành phần kèm định lượng của từng thành phần. Tùy theo tính chất, trạng thái của hàng hóa, thành phần định lượng được ghi là khối lượng của thành phần đó có trong một đơn vị sản phẩm. Hoặc ghi theo một trong các tỷ lệ: Khối lượng với khối lượng; khối lượng với thể tích; thể tích với thể tích; phần trăm khối lượng; phần trăm thể tích.

Trường hợp thành phần hàng hóa được định lượng bằng các đại lượng đo lường phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường.

Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo

Thông số kỹ thuật và dung sai của thông số này (nếu có). Thông tin cảnh báo phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp không có quy định cụ thể, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định thông số kỹ thuật, dung sai và thông tin cảnh báo. Thông tin cảnh báo ghi trên nhãn bằng chữ, bằng hình ảnh hoặc bằng các ký hiệu theo thông lệ quốc tế và quy định liên quan.

Giá trị khoảng dung sai được thể hiện trên nhãn phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì không được ghi theo hướng tạo lợi thế cho chính hàng hóa đó.

thong tin tren bao bi banh keo 4

Các nội dung khác thể hiện trên nhãn

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Những nội dung thể hiện thêm không được trái với pháp luật. Và phải bảo đảm trung thực, chính xác. Phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc trên nhãn. Nhãn hàng hóa không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Tuân thủ những quy định về nội dung nhãn sản phẩm không chỉ là trách nhiệm pháp lý và còn là lời cam kết về sự minh bạch và trung thực trong quan hệ thương mại. 

Đơn vị sản xuất bao bì bánh kẹo chất lượng và uy tín tại TP.HCM

Khi nói đến việc chọn lựa đơn vị sản xuất bao bì bánh kẹo, các doanh nghiệp tại TP.HCM đứng trước vô vàn lựa chọn. Tuy nhiên, để tìm được một đối tác vừa đảm bảo chất lượng vừa có uy tín không phải là điều dễ dàng. Một đơn vị sản xuất bao bì chất lượng không chỉ cung cấp sản phẩm đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật, mà còn phải thể hiện được sự tinh tế trong thiết kế, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm cũng như quy định trong in ấn. 

Bình Minh Group, với kinh nghiệm lâu năm và uy tín đã được khẳng định, đã chứng minh được vị thế của mình trên thị trường bao bì TP.HCM thông qua việc cung cấp các giải pháp bao bì đột phá, sáng tạo và bền vững. Sự chú trọng vào chất lượng và sự đổi mới không ngừng là những yếu tố then chốt đã giúp Bình Minh Group tạo dựng được lòng tin với khách hàng. Từ việc sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường đến việc áp dụng công nghệ in ấn hiện đại, mỗi chi tiết trong quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm cuối cùng không chỉ đẹp mắt mà còn an toàn cho người tiêu dùng.

cong-nghe-san-xuat-bao-bi-3

Đối với các doanh nghiệp bánh kẹo tại TP.HCM, việc hợp tác với Bình Minh Group không chỉ là việc lựa chọn một nhà cung cấp bao bì, mà còn là việc chọn lựa một đối tác chiến lược có thể đồng hành và hỗ trợ trong việc phát triển sản phẩm, từ ý tưởng ban đầu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sự linh hoạt trong thiết kế, khả năng thích ứng với các xu hướng thị trường và cam kết về chất lượng là những gì mà Bình Minh Group mang lại, giúp các sản phẩm bánh kẹo của bạn nổi bật và thu hút người mua. Bên cạnh đó, Bình MInh nhận được nhiều chứng nhận uy tín:

 • Năm 2011: Nhận chứng nhận ISO 9001 – 2008.
 • Năm 2014: Nhận chứng nhận HACCP và GMP, chứng nhận an toàn thực phẩm.
 • Năm 2017: Nhận chứng nhận ISO 9001 – 2015
 • Năm 2020: Nhận chứng nhận BRC issue 6.
 • Năm 2021: Đạt chứng chỉ ISO 15378

Khi lựa chọn Bình Minh Group làm đối tác, bạn không chỉ nhận được sản phẩm bao bì chất lượng cao mà còn được hưởng lợi từ dịch vụ khách hàng xuất sắc và sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Đây là những yếu tố thiết yếu giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững và thành công trong tương lai. Với Bình Minh Group, bạn có thể yên tâm rằng mỗi sản phẩm bánh kẹo của mình sẽ được bao bọc bởi bao bì không chỉ đẹp mắt mà còn truyền tải được giá trị và tâm huyết mà bạn đã đầu tư vào sản phẩm. Liên hệ ngay để được nhận nhiều ưu đãi nhất: 

 • Địa chỉ email: cdd.bmp@bmppack.com
 • Hotline: (028)66.756.588